Política de privadesa

Responsable del Tractament

L’entitat responsable del tractament de les vostres dades és la següent: Denominació social del responsable: Optimal Way, S.L.U. CIF: B66023565 Domicili social: Carrer Borriana, 1, esc A, 2n 1a 08030 Barcelona Telèfon: 93 3339 66 50 E-mail de contacte: suport@optimalwayconsulting.com A OPTIMAL WAY, S.L.U. reconeixem la importància de protegir la vostra informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades. La present política de privadesa pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats en aquesta web.

Dades Personals

Una dada personal és la informació que us identifica o us fa identificable. A través dels formularis de la nostra web, a les caselles establertes a aquest efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, correu electrònic i telèfon, a efectes d’identificació. Així doncs, si vostè decideix registrar-se a través d’aquests formularis les seves dades seran tractades de forma lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits al RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre de la manera següent: Finalitat, durada i legitimació del tractament: Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb la finalitat següent: Les vostres dades identificatives i de contacte tindran com a finalitat permetre el contacte amb l’empresa tant a nivell d’usuari com per sol·licitar informació dels nostres productes. Es recolliran a través del formulari de registre i basat en el vostre consentiment, que atorgueu en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privadesa abans d’enviar la vostra consulta mitjançant el formulari de la nostra web. Vostè podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment, tret que hàgim iniciat una relació contractual. En aquest cas, la legitimació del tractament es basarà en aquesta legitimació contractual o precontraqual. Aquestes dades les conservarem durant els terminis següents: – Si el tractament de les vostres dades es basa en una relació contractual o precontractual, conservarem les vostres dades mentre duri aquesta relació i posteriorment, mentre hàgim d’atendre les obligacions legals que se’n derivin com, per exemple, les tributàries; – en el cas que no decideixi dur a terme cap tipus de contractació amb nosaltres, s’eliminaran de les nostres bases de dades en el termini d’un any tret que vostè ho sol·liciti amb anterioritat al transcurs d’aquest termini. En aquest cas conservarem el seu consentiment inicial durant el temps establert per la llei amb una durada de 2 anys i únicament com a prova de la legitimitat de la nostra relació inicial. Les dades no se cediran a tercers, excepte en els casos expressament previstos a la llei.

Transferències internacionals

No es fan transferències internacionals. Per al cas que en algun moment poguessin realitzar-se, se us comunicaran per tal d’obtenir-ne el consentiment. Actualització de dades És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació, en cas contrari, no responem de la seva veracitat. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon a la situació real, que està posada al dia i és exacta, i queda obligat a comunicar qualsevol modificació. Caràcter obligatori de la informació sol·licitada Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) a les dades obligatòries. Si l’usuari no facilita aquests camps, o bé no marca la casella d’acceptació de la política de privadesa, no es permetrà l’enviament de la informació.

Tractament de dades de menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant-ne prohibit l’accés i l’ús a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a cancel·lar-les. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas adreçar-se a OPTIMAL WAY, S.L.U. per bloquejar el compte d’accés dels menors a càrrec seu que s’hagin registrat falsejant la identitat.