Kit Consulting

Què és?

Kit Consulting és el programa d’ajudes del Govern d’Espanya que permet a pimes com la teva a dissenyar el full de ruta per transformar-lo digitalment.

 

Quina ajuda?

Es tracta d’un Bo d’Assessorament Digital dotat d’una quantia que hauràs de fer servir en la contractació dels serveis d’assessorament. La quantia varia en funció de la mida que tingui la vostra empresa:

 • Entre 10 i menys de 50 empleats: fins a 12.000 €
 • Entre 50 i menys de 100 treballadors: fins a 18.000 €
 • Entre 100 i menys de 250 efectius: fins a 24.000 €

 

A qui va dirigit?

Els serveis d’assessorament que proporciona el Programa Kit Consulting estan orientats a les petites i mitjanes empreses d’entre 10 i menys de 250 empleats.

Bases Reguladoras

Accedeix aquí a les Bases Reguladores de la convocatòria del programa Kit Consulting.
Veure al BOE

Bo especialitzat i personalitzat

Amb els nostres serveis d’assessorament, la teva pime obtindrà un itinerari que impulsarà la transformació digital del teu negoci.

M'interessa

Vull contactar amb vosaltres per accedir al meu Bo d'Assessorament Digital
ho vull

Tinc un bo

Vull contactar amb OW per donar un impuls digital a la meva empresa.
anem!

Serveis d'assessorament que us oferim

Trieu els serveis d’assessorament del Programa Kit Consulting que millor s’adaptin a les necessitats del vostre negoci. Et explicarem en què consisteix cadascú.

Servei d’Assessorament en Intel·ligència Artificial

Oferim consultoria especialitzada per a la implementació de solucions d’intel·ligència artificial a la teva empresa. Avaluem les teves necessitats i desenvolupem algorismes personalitzats que optimitzen processos i milloren la presa de decisions.

Beneficis:

 • Automatització de tasques repetitives.
 • Millora en la presa de decisions.
 • Innovació i avantatge competitiu.

Servei d’Assessorament en Anàlisi de Dades i Intel·ligència Artificial (Bàsic)

Proporcionem assessorament inicial en l’ús d’anàlisi de dades i intel·ligència artificial. Inclou la identificació de fonts de dades, tècniques bàsiques d’anàlisi i recomanacions per aprofitar les dades existents.

Beneficis:

 • Millora en la comprensió de dades.
 • Identificació d’oportunitats a partir de dades.
 • Estratègies inicials d’IA aplicades a processos empresarials.

Servei d’Assessorament en Anàlisi de Dades i Intel·ligència Artificial (Avançat)

Consultoria avançada en anàlisi de dades i intel·ligència artificial, enfocada en la implementació de tècniques complexes com aprenentatge automàtic i anàlisi predictiva. Desenvolupem solucions personalitzades que impulsen la innovació i l’eficiència.

Beneficis:

 • Implementació de models predictius.
 • Optimització avançada de processos.
 • Maximització del valor de les dades.

Servei d’Assessorament en Vendes Digitals

Assessorem en el desenvolupament i optimització d’estratègies de vendes digitals. Inclou la implementació de plataformes d’e-commerce, màrqueting digital i tècniques de conversió de leads a clients.

Beneficis:

 • Increment en vendes en línia.
 • Estratègies efectives de captació i retenció de clients.
 • Millora en l’experiència de compra del client.

Servei d’Assessorament en Processos de Negoci o Processos de Producció

Assessorem en l’optimització i millora de processos de negoci i producció. Analitzem els teus fluxos de treball actuals i proposem millores basades en les millors pràctiques i tecnologies emergents.

Beneficis:

 • Augment de l’eficiència operativa.
 • Reducció de costos i temps.
 • Millora en la qualitat del producte o servei.

Servei d’Assessorament en Estratègia i Rendiment de Negoci

Oferim consultoria per al desenvolupament d’estratègies empresarials efectives i el seguiment del seu rendiment. Avaluem la teva situació actual i t’ajudem a definir objectius, tàctiques i KPI que impulsaran el teu creixement.

Beneficis:

 • Claritat en els objectius empresarials.
 • Estratègies alineades amb la visió de l’empresa.
 • Monitorització i millora contínua del rendiment.

Servei d’Assessorament en Ciberseguretat (Bàsic)

Proporcionem assessorament bàsic en ciberseguretat per protegir la teva empresa contra amenaces comunes. Inclou l’avaluació de riscos, la implementació de mesures de seguretat inicials i la formació bàsica per al teu equip.

Beneficis:

 • Protecció contra amenaces bàsiques.
 • Consciència i formació en ciberseguretat.
 • Primeres barreres de defensa implementades.

Servei d’Assessorament en Ciberseguretat (Avançat)

Assessoria avançada en ciberseguretat per a la protecció integral de la teva infraestructura digital. Implementem solucions avançades, realitzem auditories de seguretat i desenvolupem plans de resposta a incidents.

Beneficis:

 • Protecció robusta contra ciberamenaces.
 • Auditories regulars i plans de millora.
 • Resposta eficient davant d’incidents de seguretat.

Servei d’Assessorament “360” en Transformació Digital

Oferim un enfocament integral per a la transformació digital de la teva empresa. Des de l’avaluació de la infraestructura tecnològica fins a la implementació de solucions innovadores, us acompanyem en cada pas per assegurar una transformació exitosa.

Beneficis:

 • Avaluació completa de necessitats digitals.
 • Implementació de tecnologies disruptives.
 • Acompanyament continu en el procés de transformació.

A OptimalWay Consulting sabem el que la teva empresa necessita en matèria de digitalització.
Elígens i dóna a la teva empresa l'impuls que necessita!